[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Thứ 4
(16/05/2018)
Thứ 5
(17/05/2018)
Thứ 6
(18/05/2018)
Thứ 7
(19/05/2018)
Chủ nhật
(20/05/2018)
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan.Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
13:30  Hội thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Nghị định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Hà Nội
Thành phần tham dự:
08:00  Hội thảo Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Nghị định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Hà Nội
Thành phần tham dự:
08:00  Tọa đàm về thực hiển chỉ thị số 13-CT/TW nhân dịp 45 năm ngày thành lập Nghành (21/5/1973 - 21/5/2018)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Hà Nội
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com