[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Thứ 4
(16/05/2018)
Thứ 5
(17/05/2018)
Thứ 6
(18/05/2018)
Thứ 7
(19/05/2018)
Chủ nhật
(20/05/2018)
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
Họp giao ban đơn vị

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
BMT-HN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Hội thảo 02 NĐ về Kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách; NĐ về XP  VPHC về LN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Tọa đàm 45 năm ngày thành lập lực lượng KLĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com