[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(23/04/2018)
Thứ 3
(24/04/2018)
Thứ 4
(25/04/2018)
Thứ 5
(26/04/2018)
Thứ 6
(27/04/2018)
Thứ 7
(28/04/2018)
Chủ nhật
(29/04/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
07:00  Họp liên tịch lãnh đạo,
Đảng ủy


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: phòng 301A3
Thành phần tham dự: Lãnh đạo, các đồng chí trong
ban chấp hành đảng ủy
13:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Nghỉ lễ

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan 

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
07:00  Họp liên tịch lãnh đạo Cục-Đảng ủy

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: Phòng 301-A3
Thành phần tham dự:
08:30  Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì: Phòng TCXDLL
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng TCXDLL
Công tác địa phươngNghỉ lễ


Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Nghỉ phép

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Nghỉ phép

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp Nghị định chung theo lịch của LĐTC

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Theo lịch LĐTC
Nghỉ lễ

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:00  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Truyền)
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Tăng Xuân Phương
8h30 giao ban cấp ủy và lãnh đạo Chi cục

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com