[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(16/04/2018)
Thứ 3
(17/04/2018)
Thứ 4
(18/04/2018)
Thứ 5
(19/04/2018)
Thứ 6
(20/04/2018)
Thứ 7
(21/04/2018)
Chủ nhật
(22/04/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
08:30  Dự họp theo lịch Tổng cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
10:30  Họp kế hoạch kỷ niệm 45 năm KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09:00  Làm việc với Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P102-B6
Thành phần tham dự:
13:30  Báo cáo Thông tư Lâm sản (theo lịch PTCT Cao Chí Công)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
08:30  Dự họp theo lịch TCT (Làm việc với Vụ Nông nghiệp - Ban Kinh tế TW)

Đơn vị chủ trì: P. QLBVR
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:30  Họp Dự thảo NĐ hướng dẫn một số điều của Luật LN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com