[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(16/04/2018)
Thứ 3
(17/04/2018)
Thứ 4
(18/04/2018)
Thứ 5
(19/04/2018)
Thứ 6
(20/04/2018)
Thứ 7
(21/04/2018)
Chủ nhật
(22/04/2018)
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


- Phòng Điều tra xử lý vi phạm về LN
- Phòng tổ chức và XDLL
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL.
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL.
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com