[ Đăng nhập ]  
                
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(16/04/2018)
Thứ 3
(17/04/2018)
Thứ 4
(18/04/2018)
Thứ 5
(19/04/2018)
Thứ 6
(20/04/2018)
Thứ 7
(21/04/2018)
Chủ nhật
(22/04/2018)
Q.Cục trưởng
Đỗ Quang Tùng
08:30  Dự họp theo lịch Tổng cục trưởng

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
10:30  Họp kế hoạch kỷ niệm 45 năm KL

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
09:00  Làm việc với Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P102-B6
Thành phần tham dự:
13:30  Báo cáo Thông tư Lâm sản (theo lịch PTCT Cao Chí Công)

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
08:30  Dự họp theo lịch TCT (Làm việc với Vụ Nông nghiệp - Ban Kinh tế TW)

Đơn vị chủ trì: P. QLBVR
Địa điểm: P301-A3
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:30  Họp Dự thảo NĐ hướng dẫn một số điều của Luật LN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Đỗ Trọng Kim
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Hoàng Xuân Trinh
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:


- Phòng Điều tra xử lý vi phạm về LN
- Phòng tổ chức và XDLL
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL.
Đi công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

- Phòng ĐTXLVP;
- Phòng TCXDLL.
 
 
 
 
 
 
 
 
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
08:30  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp thao lịch của Lãnh đạo TC

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Truyền)
08:30  Hội thảo theo dõi DBR sử dụng MTB

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm: KS. Bảo Sơn
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Hùng)
13:15  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Truyền)
14:30  Họp về NĐ thi hành Luật LN (Nội dung giao rừng, cho thuê rừng)

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR (Tuyến, Truyền)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Theo lịch của LĐTC
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm vùng 1
Trần Văn Triển
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơquan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 2
Lê Duy Hượng
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 3
Dương Văn Lâm
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
07:30  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 94/1056 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
08:00  Dự Hội nghị chuyên đề quản lý chất lượng ATTP và triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP (khu vực phía Nam)

Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa điểm: 135 Pasteur, phường 6 , quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi cục trưởng
Chi cục Kiểm lâm Vùng 4
Hà Công Tài
08:30 

Họp Chi bộ cơ quanĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
05:00 

Đi công tác địa phươngĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:

Đi công tác địa phươngĐơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
14:30  Làm việc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: 146 Nguyễn Tất Thành, TP BMT
Thành phần tham dự:
08:00  Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com